Levering opslagtanks voor (VEG-I-TEC)

20210601 logo VEG i TEC NL

De klant

VEG-i-TEC is een onderzoekscentrum voor de groenten- en aardappelverwerkende industrie van Universiteit Gent ondersteund door Vlakwa, VITO, Flanders’ FOOD en Howest. Processen die ontwikkeld werden op laboniveau (door zowel bedrijven als onderzoeksgroepen) worden er vertaald naar een niveau dat representatief is voor de groenten- en aardappelverwerkende bedrijven.

Doel

Om dergelijke onderzoeken te kunnen uitvoeren was nood aan tanks om water in op te slaan. (bv. water van een bedrijf waarop piloottesten en analyses worden uitgevoerd)

Probleem-oplossing

CGK leverde in totaal 10 opslagtanks van 10m³ waarin dit water kan opgeslagen worden.

Speciaal aan deze installatie:

  • De tanks werden in de kelder geplaatst.
    • De standaard hoogte werd aangepast volgens de beschikbare ruimte: De tanks zijn minder hoog dan hun diameter.
    • Ze zijn geplaatst vóór het starten van de nieuwbouw, aangezien de plaatsing nadien een stuk duurder zou uitvallen.
  • Voor de onderzoeken is het belangrijk dat de verschillende waters (van verschillende afkomst) niet gemengd kunnen worden. Om die reden is elke tank voorzien van een schuine bodem met aanzienlijke helling. Dit zorgt ervoor dat de tanks geen restanten meer bevatten na het leegmaken.
  • In de tanks is een aansluiting voorzien waarop een sproeibol gemonteerd is voor de interne reiniging van de tanks.

    De rest van de sanitaire en elektrische installatie werd uitgevoerd door de hoofdaannemer.

Het team dat dit project realiseerde

Lasser Philippe
Lasser Jelle
Lasser Kjell
Lasser Marc
Lasser Sander
Lasser Ronny
Lasser Dylan
Lasser Guy
Project Engineer Tim
Sales Engineer Stijn