Veiligheidskasten

We verbruiken dagelijks grote hoeveelheden brandbare en/of gevaarlijke (vloei)stoffen. Omdat lekken of dampen van deze stoffen grote risico's met zich meebrengen, ze zijn vaak de oorzaak van brand en letsels, is het belangrijk altijd een PGS15 opslagkast te gebruiken.