Opslagcontainers

Een milieucontainer of PGS 15 opslagcontainer maakt het voor de gebruiker mogelijk gevaarlijke stoffen en/of brandbare producten veilig en conform de PGS15 normen te stockeren.

Types PGS15 conforme opslagcontainers:

Opslagvoorziening volgens PGS15

PGS 15 omschrijft een opslagvoorziening als:
"een vaste ruimte bestemd voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen. In de regel worden deze containers, milieucontainers of PGS 15 opslagkluizen genoemd."

De PGS 15 voegt de voorwaarde toe dat, bij opslag van licht-ontvlambare stoffen, de ruimte als een brandcompartiment uitgevoerd moet zijn. Dit betekent dat de opslagcontainer een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet hebben van minimaal 60 minuten als deze binnen een straal van 10 meter rond het pand of de erfgrens staat.

Wij bieden verschillende soorten PGS 15 opslagcontainers: betreedbare opslagcontainers voor het opbergen van kleinere verpakkingen en vaten en containers voor de opslag van IBC's en pallets

PGS 15 milieucontainer huren?

Heb je tijdelijk of permanente extra opslag nodig? Dan is het huren of kopen van een PGS15 opslagcontainer de oplossing.
Bekijk hier ons assortiment PGS15 huurcontainers

Wat zegt de PGS15:

Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen en producten moet de publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15) in acht worden genomen. PGS 15 maakt onderscheid tussen kleine en grote opslagruimtes.

 • Kleine opslagruimtes zijn alle compartimenten met een opslaggewicht dat kleiner is dan 10.000 kg. Hoofdstuk 3 van PGS 15 is gewijd aan kleine opslagruimtes.
 • Grote opslagruimtes zijn alle compartimenten met een opslaggewicht van meer dan 10.000 kg. Hoofdstuk 4 van PGS 15 bevat de eisen voor grote opslagruimtes. Hoe hoger het opslaggewicht, hoe strenger de eisen voor PGS 15 opslag.

Vragen rond PGS15? Neem contact op met Thijs op 06 1617 81 81 - met zijn advies kies je zeker en vast de juiste PGS15 opslagcontainer.

Thijs van Rijn

Meer info nodig?

Neem contact op met Thijs van Rijn

Product Advisor Nederland

Veelgestelde vragen: Opslagcontainers

Wanneer moet mijn opslagcontainer brandwerend zijn?

Opslagcontainers moeten brandwerend zijn wanneer je licht-ontvlambare vloeistoffen (groep 1) wenst op te slaan binnen, tegen of buiten bedrijfsgebouwen,
Er zijn weliswaar situaties waarin een standaardcontainer eveneens toegelaten is:

 • bij gebruik van een veiligheidsscherm.
  bvb. de muur van het gebouw is vervaardigd uit betonpanelen of uit materiaal met een bepaalde brandweerstand
 • de container wordt op een veilige afstand van bedrijfsgebouwen en/of de perceelgrens geplaatst.
  Regel hier is min. 10m afstand tot bedrijfsgebouwen en min. 5m van de perceelgrens.
Welk opvangvolume moet mijn opslagcontainer hebben?

Ook hier geldt de regel die beschreven staat in artikel 5.17.7.3 van VLAREM II

Samenvattend:

 1. opslagplaatsen gelegen binnen beschermingszone en/of waterwinningsgebied:
  In deze zone moet je een volledig opvangvolume voorzien voor alle gevaarlijke stoffen, m.a.w. 100% van de totale hoeveelheid opgeslagen stoffen dient opgevangen te worden.
 2. opslagplaatsen gelegen buiten waterwinningsgebied of beschermde zone:
  Hier moet je een opvangvolume voorzien van 10% van het totaalvolume producten dat u wenst te stockeren.
  De container moet wel minimum 100% van het grootste recipiënt kunnen opvangen.
  Bij ontvlambare producten moet je 25% van het totaalvolume kunnen opvangen. Ook hier moet de container minimum 100% van het grootste recipiënt kunnen opvangen.
Moet een opslagcontainer thermisch geïsoleerd zijn?

Het is geen verplichting. Maar sommige producten verliezen hun kenmerken of zijn onbruikbaar voor gebruik als ze onderhevig zijn aan vorst of te hoge temperaturen.
In die gevallen kies je best voor een thermisch geïsoleerde container met verwarming en/of koeling.
Weet dat onze brandwerende containers steeds geïsoleerd zijn.

Mogen al mijn producten samen in één milieucontainer?

Nee, je kan niet zomaar alle producten bij elkaar stockeren.

Het is aangewezen dat je weet om welke producten het precies gaat en met welke stoffen ze al dan niet in aanraking mogen komen.
Dat geldt voor opslag in opvangbakken, veiligheidskasten, opslagcontainers, enz.
Naast aparte recipiënten moeten tussen verschillende gevaargroepen bepaalde afstanden gerespecteerd worden, raadpleeg hier de afstandstabel.

Tip: je maakt het best een inventaris van de verschillende productgroepen.