Opslag gasflessen

Gasflessen sla je het best veilig op in een ruimte die specifiek voor gasflessen bestemd is. De wetgeving omschrijft dergelijke opslagplaatsen als open opslagplaatsen. Een alternatief is een gesloten opslagplaats, maar dan gaat het eerder om bouwkundige constructies die aan strengere eisen moeten voldoen. Een gesloten opslagplaats komt dus minder voor.

Thijs van Rijn

Graag meer advies gewenst?

Neem contact op met Thijs van Rijn

Product Advisor Nederland

Opleiding wetgeving gasflessenopslag

Opslagvoorziening voor gasflessen

In PGS 15's hoofdstuk 3 zijn de meeste eisen opgenomen voor de opslag van gasflessen.
Gasflessen met meer dan 125 liter gezamenlijke waterinhoud moeten in een specifieke opslag worden bewaard, behalve als het gasflessen (incl. gasflesbatterijen) deel uitmaken van de werkvoorraad en aangesloten zijn op een verzamelleiding.

Er mag geen andere opslag plaatsvinden in deze opslagvoorziening, tenzij het gaat om materiaal dat noodzakelijk is voor de verzorging van de gasflessen, bv. een handkar. Ook de opslag van lege gasflessen moet voldoen aan de regels voor gasflessenopslag.

Let op: zelfs als een gasfles leeg is, kunnen er nog resten gas aanwezig zijn die gevaren opleveren. Als de gasfles geen afsluiter meer heeft, wordt het beschouwd als een ijzeren cilinder en zijn geen gevaren meer aanwezig. In dat geval is opslag volgens PGS 15 niet nodig.

Paragraaf 6.2. beschrijft afstandseisen en eisen aan de opslagmuur van gasflessen. Ook de afstand tot de erfgrens en bouwwerken of brandbare objecten in de omgeving worden vastgelegd. Afstandseisen kunnen worden afgeweken als aangetoond kan worden dat de maximale stralingsbelasting niet hoger is dan 10 kW/m2.

Er moet tussen de opslag van gasflessen en de erfgrens, bouwwerken en brandbare objecten binnen de omgeving voldoende bescherming tegen brandoverslag en -doorslag (WBDBO) aanwezig zijn. Houden van afstand verhoogt de vereiste WBDBO (zie tabel 6.1 in paragraaf 6.2 van PGS 15). Bij een WBDBO van 60 minuten kan de afstand altijd teruggebracht worden tot 0 meter. Bij een afstand van meer dan 10 meter zijn geen eisen voor WBDBO van toepassing.

De afstandseisen zijn verder afhankelijk van de totale inhoud van de gasflessen.

Meer vragen naar wetgeving voor opslag gasflessen? Contacteer ons


Naar onze CGK Academy