Opslag gevaarlijke stoffen

CGK biedt een volledig gamma oplossingen om chemische en gevaarlijke producten op te slaan, dit alles conform de strenge milieuwetgevingen en voorschriften ter bescherming van de werknemers.

Gratis praktisch stappenplan

Moeilijkheden bij het correct opslaan van gevaarlijke stoffen? Gebruik ons praktisch stappenplan als leidraad. Zo ben je zeker dat de opslag volledig veilig en conform de norm is.

Al meer dan 300 preventieadviseurs gingen aan de slag met dit praktisch stappenplan.

Vraag hier je gratis stappenplan aan

Veelgestelde vragen: Opslag gevaarlijke stoffen

Wat zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen voor de opslag van gevaarlijke stoffen?

Belangrijke veiligheidsmaatregelen omvatten het gebruik van lekbakken, brandblussers, rookmelders en geschikte ventilatie. Daarnaast moeten werknemers goed getraind zijn in het omgaan met gevaarlijke stoffen en noodprocedures.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn opslag van gevaarlijke stoffen aan de wetgeving voldoet?

Laat regelmatig audits en inspecties uitvoeren door gecertificeerde professionals. Bied jouw personeel adequate training en implementeer de beste veiligheids- en milieumaatregelen.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van opslagvoorschriften voor gevaarlijke stoffen?

Het niet naleven van opslagvoorschriften kan leiden tot ernstige ongelukken, milieuschade, hoge boetes en juridische sancties. Het is daarom van groot belang om altijd te voldoen aan de geldende regelgeving en veiligheidsnormen.

Wat is PGS15 en waarom is het belangrijk voor de opslag van gevaarlijke stoffen?

PGS15 is een richtlijn die regels bevat voor de opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen, met als doel een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te garanderen.

Hoe inventariseer ik gevaarlijke producten voor de opslag van gevaarlijke stoffen?

Maak overzichtslijsten per opslaglocatie met:

  • de naam van het product
  • het type (vloeistof, vaste stof, gas, aërosol)
  • de verpakking
  • hoeveelheid
  • de maximale opslag.
Hoe kan ik explosiegevaar minimaliseren bij de opslag van gevaarlijke stoffen?

Minimaliseer explosiegevaar door te controleren op explosief dampmengsel, te zorgen voor voldoende ventilatie, gebruik van ATEX-uitgevoerde apparatuur, en eliminatie van ontstekingsbronnen.