Oogdouches

Alle werkplaatsen waar een risico heerst om in contact te komen met gevaarlijke stoffen moeten in principe uitgerust worden met een nooddouche en/of oogdouche. Deze gevaarlijke stoffen kunnen zuren of basen zijn, maar ook tal van andere agressieve, toxische of irriterende vloeistoffen kunnen schade veroorzaken.