Installatie om NaOH te verdunnen

De klant

Een Henegouws bedrijf actief in de voedings- en drankindustrie. Door haar gevoelige combinatie van voeding en chemie blijft deze onderneming liever anoniem.

Doel

De NaOH om installaties te reinigen verdunnen van 50 tot 29%.

Probleem-oplossing

  • Uit een kosten-batenanalyse bleek dat 29% beter was. CGK Group fabriceerde 2 dubbelwandige tanks: 1 van 45 m³ voor de NaOH 50% en 1 van 29 m³ voor de NaOH 29%. De grootste tank kreeg isolatie en verwarming, zodat de NaOH niet stolt aan -15°C. De kleinste tank had geen extra’s, want wettelijk niet nodig. Beide tanks kregen wel ultrasone niveaumeting, lekdetectie, overvulbeveiliging en GVK-bordessen/kooiladders.
  • Naast de tank kwam een dubbelwandige, geïsoleerde mengkast om de NaOH 50% met water te verdunnen tot 29%. Debietmeters en -regelaars optimaliseren het debiet, een doseerkast met piping brengt de NaOH 29% bij de verbruikers. Om ingrijpende NaOH-tekorten zoals productiestops uit te sluiten, heeft de mengkast 2 pompcircuits. Bij een defect wordt zo overgeschakeld naar een andere pomp.
  • CGK Group installeerde ook een geïsoleerde veiligheidsdouche, voor operatoren en vrachtwagenchauffeurs.
  • Het hele project werd in eigen huis ontwikkeld en op locatie geplaatst. Leidingwerk en constructie uiteraard inbegrepen, van kunststof tot inox.