Opslag aerosolen (Bristol)

Bristol logo

De klant

Bristol uit Beringen is een internationale schoenenfabrikant met een uitgebreid verkoopnetwerk.

Doel

Opslag van ca. 7.000 liter aerosolen, vloeistof voor spuitbussen, in het distributiecentrum. De spuitbussen dienen als onderhoudsproduct voor de schoenen.

Probleem-oplossing

Probleem

  • Onze containers voldoen al aan ARAB 52.2, VLAREM II en het KB ’98 rond de opslag van licht ontvlambare stoffen, maar de brandverzekering vergde extra eisen bovenop de wetgeving en de wensen van de brandweer. Een brandwerendheid van 120 minuten, een geforceerde ATEX-ventilatie en een installatie met 1 sprinkler per container. Onder elke sprinklerkop moest zeker 90 cm ruimte zijn.
  • De opslag van aerosolen dient te voldoen aan VLAREM II, 5.17.2. Dat betekent onder meer geen temperaturen boven 50°C. De brandweerwensen variëren van het voorkomen van elektrostatische ladingen tot niet-brandbare materialen voor de afvoer van de dampen.

Oplossing

CGK Group installeerde 2 brandwerende containers, voor de opslag van €16-palletten met 120 minuten brandwerendheid. We voorzagen bovenaan 90 cm vrije ruimte voor de sprinklers. Die werden gekoppeld aan de eigen installatie, zodat 1 sprinklersysteem alles regelt. Een geforceerde ATEX-ventilatie leidt tot slot de dampen naar buiten.

Alle inspanningen bleven niet onopgemerkt: de brandverzekering reikte Bristol een speciale award uit!