Tijdelijke opslag alcoholgels (anoniem)

De klant

Groot en gerenommeerd ziekenhuis in Zuid-West-Vlaanderen.

Doel

Sinds de coronacrisis is de vraag naar desinfecterende middelen (o.a. alcoholgels) hoog, zeker in de ziekenhuizen. Deze grote bestellingen alcoholgels mag je echter niet gelijk waar opslaan. Er is dus nood aan tijdelijke veilige opslag van alcoholgels.

Probleem-oplossing

  • Alcoholgel is een licht ontvlambare vloeistof en moet verplicht in een brandwerende container worden opgeslagen.
  • CGK voorzag een brandwerende huurcontainer. De container is tot 90 minuten brandwerend (bestaat uit brandvertragend materiaal) en is voorzien van speciale dichtingen. Wanneer de temperatuur in de container boven de 70°C stijgt, zwellen de dichtingen op, waardoor de container hermetisch afgesloten wordt. De zuurstoftoevoer verdwijnt en de brand stopt.

Gaat het in jouw bedrijf om kleinere hoeveelheden desinfecterende middelen die alcohol bevatten? Dan kan je beroep doen op brandwerende veiligheidskasten.

Het team dat dit project realiseerde

Laurent Lefebvre
Jessie Devos