Opslagcontainers

Een opslag- of milieucontainer maakt het voor de gebruiker mogelijk gevaarlijke en/of brandbare producten veilig en conform de normen te stockeren.

Types PGS15 conforme opslagcontainers:

Opslagvoorziening volgens PGS15

PGS 15 omschrijft een opslagvoorziening als:
"een vaste ruimte bestemd voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen. In de regel worden deze containers, milieucontainers of PGS 15 opslagkluizen genoemd."

De PGS 15 voegt de voorwaarde toe dat, bij opslag van licht-ontvlambare stoffen, de ruimte als een brandcompartiment uitgevoerd moet zijn. Dit betekent dat de opslagcontainer een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet hebben van minimaal 60 minuten als deze binnen een straal van 10 meter rond het pand of de erfgrens staat.

Wij bieden verschillende soorten PGS 15 opslagcontainers: betreedbare opslagcontainers voor het opbergen van kleinere verpakkingen en vaten en containers voor de opslag van IBC's en pallets

PGS 15 milieucontainer huren?

Heb je tijdelijk of permanente extra opslag nodig? Dan is het huren of kopen van een PGS15 opslagcontainer de oplossing.
Bekijk hier ons assortiment PGS15 huurcontainers

Wat zegt de PGS15:

Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen en producten moet de publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15) in acht worden genomen. PGS 15 maakt onderscheid tussen kleine en grote opslagruimtes.

  • Kleine opslagruimtes zijn alle compartimenten met een opslaggewicht dat kleiner is dan 10.000 kg. Hoofdstuk 3 van PGS 15 is gewijd aan kleine opslagruimtes.
  • Grote opslagruimtes zijn alle compartimenten met een opslaggewicht van meer dan 10.000 kg. Hoofdstuk 4 van PGS 15 bevat de eisen voor grote opslagruimtes. Hoe hoger het opslaggewicht, hoe strenger de eisen voor PGS 15 opslag.

Vragen rond PGS15? Neem contact op met Thijs op 06 1617 81 81 - met zijn advies kies je zeker en vast de juiste PGS15 opslagcontainer.

Thijs van Rijn

Meer info nodig?

Neem contact op met Thijs van Rijn

Product Advisor Nederland