Opslag gevaarlijke stoffen

CGK biedt een volledig gamma oplossingen om chemische en gevaarlijke producten op te slaan, dit alles conform de strenge milieuwetgevingen en voorschriften ter bescherming van de werknemers.

Gratis praktisch stappenplan

Moeilijkheden bij het correct opslaan van gevaarlijke stoffen? Gebruik ons praktisch stappenplan als leidraad. Zo ben je zeker dat de opslag volledig veilig en conform de norm is.

Al meer dan 300 preventieadviseurs gingen aan de slag met dit praktisch stappenplan.

Vraag hier je gratis stappenplan aan

Veelgestelde vragen: Opslag gevaarlijke stoffen

Wat zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen voor de opslag van gevaarlijke stoffen?

Belangrijke veiligheidsmaatregelen omvatten het gebruik van lekbakken, brandblussers, rookmelders en geschikte ventilatie. Daarnaast moeten werknemers goed getraind zijn in het omgaan met gevaarlijke stoffen en noodprocedures.

Waarom is zelfcontrole belangrijk bij de opslag van gevaarlijke stoffen?

Zelfcontrole stelt exploitanten in staat om aan te tonen dat zij voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Het helpt bij het identificeren en aanpakken van potentiële risico's voordat ze problemen veroorzaken, en bevordert een cultuur van verantwoordelijkheid en naleving binnen het bedrijf.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn opslag van gevaarlijke stoffen aan de wetgeving voldoet?

Laat regelmatig audits en inspecties uitvoeren door gecertificeerde professionals. Bied jouw personeel adequate training en implementeer de beste veiligheids- en milieumaatregelen.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van opslagvoorschriften voor gevaarlijke stoffen?

Het niet naleven van opslagvoorschriften kan leiden tot ernstige ongelukken, milieuschade, hoge boetes en juridische sancties. Het is daarom van groot belang om altijd te voldoen aan de geldende regelgeving en veiligheidsnormen.

Wat is een veiligheidsinformatieblad (MSDS) en waarom heb ik het nodig?

Een veiligheidsinformatieblad (MSDS) bevat gedetailleerde informatie over de eigenschappen, gevaren, en veiligheidsmaatregelen van een gevaarlijk product. Het is essentieel voor het correct en veilig opslaan, hanteren en gebruiken van gevaarlijke stoffen. Leveranciers zijn verplicht om deze bladen te verstrekken aan ontvangers van de producten.

Wat zijn gevarenpictogrammen en waarom zijn ze belangrijk?

Gevarenpictogrammen geven de specifieke gevaren van een product aan volgens de CLP-Verordening. Het is belangrijk om alle relevante pictogrammen te identificeren en deze in acht te nemen bij de opslag van gevaarlijke stoffen.

Hoe controleer ik mogelijke incompatibiliteiten bij opslag?

Controleer of gezamenlijke opslag van bepaalde producten kan leiden tot gevaarlijke chemische reacties, zoals branden, explosies of de ontwikkeling van brandbare gassen. Zorg ervoor dat incompatibele stoffen gescheiden worden opgeslagen.

Hoe bepaal ik de veilige afstand tussen opgeslagen gevaarlijke stoffen?

Bepaal de veilige afstand door gevaarlijke producten die kunnen reageren gescheiden te houden. Gebruik de gevarenpictogrammen op de producten om te bepalen welke stoffen apart moeten worden opgeslagen en zorg voor voldoende compartimentering waar nodig.