Opslagcontainer voor aerosolen
Opslagcontainer voor aerosolen
Opslag van aerosolen bij Bristol in Beringen
Opslag van aerosolen bij Bristol in Beringen
Opslag van aerosolen bij Bristol in Beringen
Opslag van aerosolen bij Bristol in Beringen

Aerosolen mogen niet zomaar gestockeerd worden. Er bestaan tal van wetgevingen en richtlijnen waar je bij de opslag van aerosolen rekening mee moet houden. Wij bieden brandwerende opslagcontainers en brandwerende kasten als oplossing, volledig conform de geldende wetgeving die onderaan deze webpagina te vinden is.

Voor de internationale schoenenfabrikant Bristol installeerden we in hun distributiecentrum brandwerende containers voor de opslag van ca. 7.000 liter aerosolen. Lees hier meer.

Mogelijkheden voor opslag

Tips & wetgeving

Wanneer aerosolen opslaan?

Beschikt je over een voorraad aerosolen met minstens één gevarenpictogram en is de totale voorraad > 300 L? Voorzie dan de geschikte opslagplaats zoals vermeld in VLAREM 1: 17.1.1.

Voor de toepassing hiervan, worden de aerosolen in vier groepen gerangschikt. De gevarenpictogram GHS02 heeft voorrang op gevarenpictogram GHS06, gevarenpictogrammen GHS02 en GHS06 hebben voorrang op gevarenpictogram GHS03 en gevarenpictogrammen GHS02, GHS06 en GHS03 hebben voorrang op alle andere gevarenpictogrammen:

 1. Groep 1: Aerosolen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02
 2. Groep 2: Aerosolen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06
 3. Groep 3: Aerosolen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03
 4. Groep 4: De andere niet in groep 1 tot en met groep 3 bedoelde aerosolen

Hoe aerosolen opslaan?

VLAREM 2: 5.17.2 behandelt de opslag van aerosolen.

 • De opslag van aerosolen gebeurt beschermd van de zon en wordt niet blootgesteld aan temperaturen boven 50 °C.
 • De opslagplaats mag niet ingericht zijn in een kelderverdieping, noch onder noch boven bewoonde lokalen of lokalen met permanente bezetting.
 • De vloer van de opslagplaats is resistent voor de inhoud van de opgeslagen aerosolen en is zo aangelegd dat de stabiliteit van de opslag van de recipiënten verzekerd is. De vloer van de opslagplaats mag noch openingen, noch holten of geulen bevatten.
 • De opslagplaats is ontoegankelijk voor onbevoegden.
 • Lokalen waarin aerosolen worden opgeslagen, zijn gebouwd conform de toepasselijke brandveiligheidsnormen. In overleg met de plaatselijke brandweer worden de brandblusmiddelen voorzien die aangepast zijn aan de lokale risico’s.

Specifieke opslag van aerosolen met gevaarsymbool GHS02

De meeste aerosolen zijn degenen met gevaarsymbool GHS02 waarvoor een specifieke wetgeving geldt: VLAREM 5.17.2.3.

In de lokalen of op de plaatsen waar je aerosolen met gevarenpictogram GHS02 opslaat, moet je de nodige maatregelen treffen om de vorming van gevaarlijke elektrostatische ladingen te voorkomen. Bovendien moet je de noodzakelijke maatregelen treffen om in geval van een brand het verspreiden van projectielen van de aerosolen uit de opslagplaats tegen te gaan. Dit kan door middel van:

 1. Een voldoende sterke afscheiding van gaas met een vrije opening van maximaal 5 cm of;
 2. opslag in een afzonderlijk afgesloten brandcompartiment met automatisch sluitende branddeuren of;
 3. een hiervoor geschikt automatisch blussysteem dat door de brandweer is goedgekeurd;
 4. een soortgelijk systeem waardoor het verspreiden van projectielen uit de opslagplaats voorkomen wordt.

Voor inrichtingen, waarvoor de opslag van aerosolen op 1 juni 2015 vergund was, geldt artikel 5.17.2.3, §3.