Alle werkplaatsen waar een risico heerst om in contact te komen met gevaarlijke stoffen, al is het in een kleine hoeveelheid, moeten in principe uitgerust worden met een nooddouche en/of oogdouche. Deze gevaarlijke stoffen kunnen zuren of basen zijn, maar ook vaste stoffen (stof, poeder) kunnen een gevaar vormen.

Bekijk hier ons gamma nooddouches

Nooddouche tegen (chemische) brandwonden
Nooddouche tegen (chemische) brandwonden

Waarom nooddouches of oogdouches plaatsen?

Wanneer een chemische of gevaarlijke stof in aanraking komt met de huid of de ogen, is het belangrijk dat de aangetaste plekken overvloedig gespoeld kunnen worden met water. Zo vermijd en beperk je verwondingen zoals (chemische) brandwonden.

Nooddouches en oogdouches komen in uiteenlopende sectoren voor:

 • Grootkeukens - keukens, staalsmelterijen, glassmelterijen, ...
 • Chemische industrie, procesindustrieën, laboratoria, ...
 • Alle industrieën m.b.t. gevaarlijke stoffen: papierindustrie (bleken), textiel, oppervlaktebehandeling (beits - ontvettingsvloeistoffen), wasserijen, ...
 • Houtnijverheid, betonindustrie, ververijen, voeding, ...

Oogdouches: hoe gebruik je ze?

Bij aantasting: Spoel de ogen minimaal 15 minuten.
Bij aantasting: Spoel de ogen minimaal 15 minuten.

Wanneer chemische of andere gevaarlijke stoffen in iemand zijn oog terechtkomen, is het belangrijk dat de persoon in kwestie zo snel mogelijk zijn of haar ogen uitspoelt. De snelste en makkelijkste oplossing hiervoor is met een oogdouche.

 • Activeer de oogdouche met behulp van de hendel.
 • Buig over de oogdouche heen en plaats de ogen boven de sproeikoppen.
 • Spoel de ogen minimaal 15 minuten.

Naast de aankoop en levering voorziet CGK ook in de installatie en onderhoud van de oogdouches en nooddouches.

Bekijk hier ons gamma oogdouches

Een nood- en of oogdouche(s) nodig?

Laat je gegevens achter en krijg alle info die je nodig hebt.

Veelgestelde vragen: Wat moet ik weten over nooddouches?

Waar moet ik mijn nooddouche plaatsen?
 • Plaats de nood- en oogdouche binnen 10 seconden of maximaal 30 meter lopen van de risicozone, bij sterke zuren en bijtende stoffen maximaal 3 meter van de risicozone.
 • Installeer de nood- en oogdouche op een goed bereikbare plaats en niet boven doorgangen, deuren, trappen en in vluchtwegen
 • Nooddouche en oogdouche moeten voorzien zijn van correcte, goed zichtbare signalisatie en met markering van een universeel herkenningsbord.
Waar moet ik op letten bij het installeren van mijn nooddouche?
 • Installeer de nooddouche/oogdouche bij voorkeur op een (doorstromend) waterleidingnet.
 • We raden aan om de nooddouche/oogdouche aan te sluiten op een alarmsysteem, zodat bij gebruik een signaal wordt gegeven. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een stromingsschakelaar
 • Het water van een oogdouche bedraagt in ideale omstandigheden tussen de 15 en 37°C.
  • > 37 °C: kans op schadelijke interactie van de chemicaliën met ogen/huid
  • < 15 °C: kans op koelend effect - hypothermie
 • Bij het spoelen van de ogen moeten beide handen vrij zijn om de oogleden te spreiden.
 • Bescherm je buitenopstelling tegen vorst.

Tips & wetgeving

Wetgeving nood- en oogdouches

Wetgeving in Nederland

Beleidsregel 4.6-3, gebaseerd op het Arbobesluit art. 3.5d 5e lid en 4.6 1e en 2e lid betreft het voorkomen van ongewilde gebeurtenissen. De regel zegt dat nood- en oogdouches aanwezig moeten zijn in ruimtes waar gewerkt wordt met de volgende stoffen:

 • ontplofbaar
 • zeer licht ontvlambaar, (licht) ontvlambaar
 • giftig, zeer giftig
 • bijtend
 • sensibiliserend
 • stoffen die door verhoogde temperatuur of door reactiviteit met water, brandbare gassen ontwikkelen
 • stoffen die door zelfontbranding gevaar voor brand of explosie kunnen opleveren

Verder zijn bedrijven met personeel verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Als hieruit blijkt dat oogletsel een reëel risico is, dan moet een plan van aanpak volgen. Dat kan het gebruik van een nooddouche zijn.

Wetgeving in België

Het koninklijk besluit van 11 maart 2002 (art. 2) verplicht de werkgever om te voorzien in het nodige, zoals nooddouches, oogspoelfonteinen, neutraliseringsmiddelen en adsorbentia. Dit moet zoveel mogelijk de gevolgen van het ongewenst vrijkomen van chemische agentia beperken.

Europese norm

Onze douches zijn conform de vijfdelige Europese norm EN 15154 betreffende veiligheidsnooddouches. De norm legt bepaalde eisen op met betrekking tot het ontwerp van de douche, het debiet van de douche, de hoogte van de oogstraal, de spoeltijd, de waterspreiding ...

Debiet:

 • Nooddouche: min. 60l/min gedurende 15 min
 • Oogdouche: min. 6l/min gedurende 15 min

Tips nood- en oogdouches

 • Organiseer interne oefeningen zodat iedere werknemer de locatie van de oogdouches en/of nooddouches kent.
 • Bepaal samen met een medisch deskundige de ideale temperatuur (doorgaans lauw water, maar sommige situaties vragen koudere of warmere temperaturen).