Vervanging opslag- en procestanks (IVBO)

IVBO

De klant

IVBO is een afvalverwerkingsbedrijf uit Brugge.

Doel

Voor een optimale veiligheid en bedrijfszekerheid is het verplicht opslag- en procestanks tijdig en correct te vervangen. Bij IVBO naderden zowel de opslagtank voor het ijzertrichloride en zoutzuur als de flocculatietank het einde van hun levensduur.

Probleem-oplossing

De huisvuilverbrandingsinstallatie van IVBO werd doorheen de jaren al meermaals aan hedendaagse noden aangepast, maar zowel de opslagtank voor het ijzertrichloride als de flocculatietank naderden echter het einde van hun levensduur. Net als de opslagtank voor zoutzuur die in andere processen gebruikt wordt.

Op de site verving CGK in totaal drie tanks, inclusief engineering, constructie en montage en telkens met andere aandachtspunten:

 • Hoogresistente flocculatietank
  • Het water in de flocullatietank heeft temperaturen van 60°C à 70°C, wat extra aandacht vraagt voor de gebruikte materialen. Om voldoende resistentie tegen zowel de hoge temperaturen als de chemische belasting van het vlokmiddel te garanderen, werd de oorspronkelijke tank in staal vervangen door een exemplaar in polypropyleen, met wanddiktes van maar liefst 5 cm.
  • De tank van 38 m3 is uitgerust met roerwerk voor de vermenging van de flocculant en de nodige aansluitingen om het water gravitatair naar de nabezinker te laten afvloeien. Zowel aan het roerwerk bovenop de tank, op een hoogte van 4 m, als aan de afvoer aan de zijkant voorzagen we op vraag van IVBO extra bordessen. Zo zijn de verschillende onderdelen in geval van defecten of verstoppingen eenvoudig bereikbaar voor onderhoud.
 • Glasvezelversterkte kunststof opslagtank voor ijzertrichloride
  • In de plaats van de oude GVK tank kwam een dubbelwandig exemplaar van 43 m3, volledig voorbereid in het atelier van CGK en voorzien van alle noodzakelijke Vlarem sensoren.
  • Omdat de activiteiten van IVBO tijdens de werkzaamheden niet stil mochten vallen, monteerde CGK op een andere locatie een tijdelijke tank en sloten we deze op de bestaande pomp aan. Na de afbraak en de aanpassingswerken aan de betonnen inkuiping konden we de nieuwe opslagtank en pomp plaatsen, elektrisch aansluiten en opstarten. Om daarna ten slotte de tijdelijke tank weer volledig te reinigen en af te voeren.
  • De nieuwe tank werd bovenop voorzien van een mangat en een balustrade met toegangspoortje in GVK.
 • Opslagtank voor zoutzuur
  • De opslagtank voor zoutzuur werd op dezelfde manier vervangen als de GVK opslagtank. We opteerden voor een dubbelwandige tank van 43 m3 die (ook met tussenkomst van een tijdelijke opslagtank) op dezelfde locatie als de oorspronkelijke horizontale opslagtank geplaatst werd.
  • Om de zure dampen te neutraliseren is deze tank voorzien van een chemisch dampslot en in plaats van één, zijn hier drie pompen op aangesloten: een centrifugaalpomp voor het vullen van de tank enerzijds en twee pompen in parallel voor het verpompen van de chemicaliën naar de demin-installatie anderzijds. Voor de bedrijfszekerheid fungeert een van die twee laatste als back-up.