Doseerinstallatie (Aquafin)

Logo obfnxt

De klant

Aquafin staat in voor de infrastructuur en de zuivering van het Vlaams huishoudelijk afvalwater.

Doel

De vernieuwing van een lekkende doseerinstallatie.

Probleem-oplossing

Probleem
De doseerinstallatie voor de ontwatering in de slibverwerking van de Oostendse rioolwaterzuivering had lekkage. Niet onlogisch, want de installatie bestond uit roestvrij staal waardoor de leidingen werden aangetast.

Oplossing

  • CGK Group brak de installatie af en verving ze door HDPE. Maar de bestaande meettoestellen, pompen en kranen werden maximaal gerecupereerd om onnodige kosten te vermijden.
  • Omdat de installatie continu draait, mocht ze niet worden stilgelegd. Wat geen probleem vormde, omdat ze uit 2 identieke autonome systemen bestaat. CGK Group bouwde eerst het ene systeem om en na de omschakeling het andere.