Veiligheidskasten

We verbruiken dagelijks grote hoeveelheden brandbare en/of gevaarlijke (vloei)stoffen. Omdat lekken of dampen van deze stoffen grote risico's met zich meebrengen, ze zijn vaak de oorzaak van brand en kwetsuren, is het belangrijk altijd een speciale veiligheidskast te gebruiken.