Vervanging IBC's door HDPE opslagtank (Brouwerij De Brabandere Bavik)

Logo debrabandere

De klant

Brouwerij De Brabandere is een van de grootste onafhankelijke brouwerijen in België, gelegen in Bavikhove. Ze maken bieren (Bavik, Petrus en Kwaremont), waters en limonades.

Doel

De klant klopte bij ons aan om een bestaande installatie met zoutzuur (HCL) te professionaliseren en uit te breiden.

Probleem-oplossing

Waar de brouwerij tot voor kort met IBC's werkte om zoutzuur in op te slaan, stelden wij een nieuwe - efficiëntere - werking voor.

De brouwerij besliste om te investeren in de voorgestelde installatie. Het CGK team stond in voor:

  • De engineering van het ganse project: Van concept over budgetbepaling tot de planning en uittekenen van de volledige installatie.
  • De installatie van een dubbelwandige opslagtank van 5 m³ in HDPE.
  • Aangezien HCL gas een onaangename geur heeft en irriterend kan zijn voor de ogen, koppelden we een gaswasser aan de opslagtank.
  • Ook de pompkast werd door ons team geïnstalleerd. Deze zuigt de vloeistof aan en perst die naar het doseerpunt.
  • Het nodige leidingwerk (zowel binnen als buiten) en supportering werd door ons gemonteerd.
  • Extra uitdaging: We doen er alles aan om de productie niet in het gedrang te brengen. Voor de omschakeling van het oude naar het nieuwe systeem voerden wij de voorbereidingen uit op zaterdagmorgen. Zo kon de opstart zonder problemen verlopen.


Het team dat dit project realiseerde

Ingénieur de projet Inge
Technical Designer Mattice
Monteur Jonathan
Monteur Jo
Monteur Guy