Nieuwe lastechniek: Infrarood lassen voor Belgische Brouwerij

De klant

Onze klant is een bekende Belgische brouwerij.

Doel

Om de installaties te reinigen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van chemicaliën. Deze zorgen tijdens het CIP-proces dat mogelijke productresten verwijderd worden, zodat er bijvoorbeeld geen micro-organismen kunnen ontstaan.

Onze klant wilde in de bestaande doseerkast een nieuw doseerpaneel plaatsen.

Probleem-oplossing

Wij tekenden het geheel volledig in 3D en onze productie bereidde het paneel voor.

  • Gezien de veeleisende chemische belasting werd geopteerd om infrarood (IR) te lassen. Deze lasmethode heeft als groot voordeel dat er in de laszone van het materiaal minder restspanningen ontstaan, wat een verlaagd risico op stress-cracks inhoudt bij gebruik van oxiderende vloeistoffen. Dit komt omdat er minder warmte nodig is om de las te maken, dit is anders dan het lassen d.m.v. stomplassen of elektrolassen.
  • Doordat er minder warmte wordt ingebracht, is de lasril aan de binnen- en buitenkant minder groot. Dit zorgt voor minder drukverlies en voor het vermijden van aanlading (afzetting) aan de binnenzijde van de leidingen.
  • Het lassen van het kunststof materiaal gebeurt d.m.v. een software gestuurde machine, waarmee ondermeer een lasprotocol gegenereerd kan worden. Hierdoor heeft elke las een apart nummer waardoor deze traceerbaar is. Bovendien gebeurt de lasdrukopbouw op een zeer nauwkeurige en lasseronafhankelijke manier, waardoor de reproduceerbaarheid van een IR las nagenoeg perfect is.
  • Onze lassers zijn daarenboven specifiek opgeleid door de fabrikant van de IR lasmachine en beschikken over een persoonlijk certificaat. Op die manier wordt de kwaliteit van elke individuele IR las gewaarborgd.

Het team dat dit project realiseerde

Ronny Priem