Een gaswasser is een reinigingsinstallatie voor schadelijke gassen. Producten als zoutzuur (HCl), azijnzuur en ammoniak (NH3) dampen sterk bij omgevingstemperatuur en zijn schadelijk voor mens en omgeving. Een gaswasser neutraliseert deze dampen nadat ze uit de tankontluchting komen.

Contacteer ons voor meer info

Gaswasser actieve

Wanneer heb ik een gaswasser nodig?

  1. De schadelijke invloed van het medium op mens of milieu bepaalt of een gaswasser nodig is of niet.
  2. Ook de vluchtigheid (dampspanning) van het medium bij de gebruikte omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid …) is bepalend. Het gebruik van een gaswasser is bij wet verplicht (5.17.4.1.9 VLAREM II) bij een dampspanning vanaf 13,3 kPa en bij een temperatuur vanaf 35°C. Producten met een hoge dampspanning gaan sneller verdampen en hebben daarom een gaswasser nodig.
  3. De relatieve dichtheid bij 20°C van het verzadigd damp- of luchtmengsel is een derde belangrijke factor. Als de dichtheid tussen de 0.9 en 1.1 ligt, dan kunnen de dampen zich gemakkelijk met lucht mengen (oplossen) en is een gaswasser aangeraden.

Werking van gaswassers

De techniek van gaswassing kan toegepast worden voor veel emissies (gasvormig). De gaswasser brengt een gasstroom intensief in contact met een bepaalde stof: water, actieve kool, basen, biofilters ... Deze stof kan bijgevolg bepaalde componenten (dampen) uit het gas absorberen. Afhankelijk van zijn debiet raakt de stof echter verzadigd waardoor vervanging of regeneratie nodig is.

Gaswassing wordt ook absorptie genoemd en is dus in feite de overgang van componenten van de gasfase naar de vloeistoffase.

Er bestaan verschillende types gaswassers. Bij het kiezen van de juiste gaswasser moet je rekening houden met een aantal cruciale factoren zodat de lucht volledig kan ontdaan worden van de schadelijke dampen. Aan de hand van een diepgaande analyse installeren wij voor jou het meest geschikte gaswassingsysteem. Een passieve gaswasser, een actieve gaswasser (met circulatie) of een filter.

Passieve gaswasser

Schets van passieve gaswasser op basis van water, een zuur of een base
Passieve gaswasser op basis van water, een zuur of een base
Passieve gaswasser
Passieve gaswasser

Een passieve gaswasser kan onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden bij lage debieten van de tank voor bv. zoutzuur (HCL) of azijnzuur.

De passieve gaswasser bestaat uit een tankje dat meestal met water gevuld is. De chemisch beladen lucht wordt doorheen het water geleid om de lucht te neutraliseren. De neutrale lucht verlaat vervolgens de wasser doorheen de aansluiting in het dak.

Een groot voordeel van een passieve gaswasser is zijn eenvoud: enkel op regelmatige basis moet de vloeistof ververst worden. Er is dus geen pomp of sturing nodig. De vloeistof kan wel bevriezen, maar dat kan je gemakkelijk vermijden door deze te lozen in de winter, isolatie en tracing of glycol toe te voegen aan het water.

Het verontreinigde water dient verwerkt te worden door een afvalwaterzuivering of kan gebruikt worden in een bepaald proces. Het waterverbruik hangt voornamelijk af van de oplosbaarheid van het te wassen medium, de geurdrempel en de te verwerken debieten.

Actieve gaswasser

Schets van actieve tegenstroom wasser (bij hogere debieten of specifieke media)
Actieve tegenstroom wasser (bij hogere debieten of specifieke media)
Actieve gaswasser 2 2022 02 14 144336
Actieve gaswasser 2 2022 02 14 144336

Actieve gaswassers excelleren vooral bij hogere debieten of zeer sterk geurende producten zoals ammoniak 24%. Actieve wassers kunnen met elke stof overweg (HCl, azijnzuur, NH3, HNO3, HF of SO2). Idem voor de reinigingsvloeistof, van water tot basen en zuren.

Bij een actieve gaswasser komt de lucht onderaan de kolom binnen, terwijl sproeiers bovenaan reinigingsvloeistof vernevelen. Lucht en vloeistof stromen tegen elkaar, waardoor de vuile lucht wordt gewassen. De toevoer van water voor de reinigingsvloeistof gebeurt op twee 2 niveaus: ongeveer in het midden van de wasser en quasi bovenaan. Het vernevelen van de reinigingsvloeistof gebeurt telkens bovenop de pakking.

Actieve wassers blijven ook volledig atmosferisch, met minder kans op overdruk door bevroren vloeistof. De vloeistoffen gaan na het proces door de waterzuivering of worden nog in een ander proces gebruikt. Het verbruik van water en reinigingsproduct ligt wel hoger dan bij een passieve gaswasser.

Actieve gaswasser met circulatie

De actieve gaswasser met circulatie werkt net als onze standaard actieve gaswasser. Het grote verschil is dat het spoelwater voor een bepaalde tijd hergebruikt wordt. De wasser bevat daarom een circulatiepomp, een pH-meting enz.

Dit type vereist een grondige studie van jouw situatie.

Dampfilter

Als eenvoudig alternatief volstaat een filter voor kleinere tanks. We plaatsen de filters op de ont- en beluchtingsopeningen van de tanks.

Onze filters zijn een kunststof of inox behuizing gevuld met bindmiddel zoals kalkhydraat of actieve kool die de schadelijke dampen neutraliseren. Hier zijn er ook mogelijkheden om de lucht te drogen of te steriliseren.

Tank met cartridge filter om schadelijke dampen te absorberen
Tank met cartridge filter om schadelijke dampen te absorberen
Filtersysteem
Filtersysteem

Gaswasser(s) nodig in jouw bedrijf?

Krijg meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Tips & wetgeving

Gaswasser conform de wetgeving

De noodzaak tot een gaswasser hangt af van de productvluchtigheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid ... Maar ook de dampspanning speelt een rol: hoe hoger de spanning, hoe sneller het product verdampt. Om de lucht 100% te zuiveren houdt het wasserontwerp rekening met allerlei factoren:

  • Zit de wasser op de tankontluchting? Dan voorzie je best een onder- of overdrukbeveiliging op de tank.
  • Een dampspanning van 13,3 kPA bij 35 °C? Dan is een gaswasser verplicht, zie ook 5.17.4.1.9 in Vlarem II.
  • Tot slot is er de relatieve dichtheid van het verzadigd damp- of luchtmengsel bij 20 °C. Ligt ze tussen 0,9 en 1,1? Dan mengen de dampen zich makkelijk met lucht, ze lossen dus op.