Gaswassers

Een gaswasser is een reinigingsinstallatie voor schadelijke gassen. Producten als zoutzuur (HCl), azijnzuur en ammoniak (NH3) dampen sterk bij omgevingstemperatuur en zijn schadelijk voor mens en omgeving. Een gaswasser neutraliseert deze dampen nadat ze uit de tankontluchting komen.

Tim De Buck

Meer advies gewenst?

Neem contact op met Tim De Buck

Sales engineer