Opslagcontainers

Een opslag- of milieucontainer maakt het voor de gebruiker mogelijk gevaarlijke en/of brandbare producten veilig en conform de normen te stockeren. Naast de aankoop en levering voorziet CGK ook in de installatie en onderhoud van de opslagcontainer(s). Bovendien kan je bij ons ook opslagcontainers huren.