Gasflessenopslag bij VPK Packaging
Gasflessenopslag bij VPK Packaging
Gasflessenopslag bij VPK Packaging
Gasflessenopslag bij VPK Packaging
Gasflessenopslag bij VPK Packaging
Gasflessenopslag bij VPK Packaging

Gasflessen mag je niet gelijk waar opslaan. Rekening houdend met de eigenschappen van de gassen zijn er wettelijke regels voor groepsindeling en de inrichting van de opslagplaats voor gasflessen.

Ontvang uitgebreide informatie

Gassen indelen per groep

De samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen worden ingedeeld in 4 groepen, gebaseerd op hun hoofdkenmerk. De VLAREM II- wetgeving refereert steeds naar die groepen. Het is dus belangrijk ook deze te inventariseren naar type en groep waartoe ze behoren:

Ontvlambare gassen

 1. gassen die alleen ontvlambaar zijn (F): bv. acethyleen, propaan, butaan
 2. ontvlambare giftige (F en T) of ontvlambare schadelijke gassen (F en Xn): bv. koolstofmonoxide (CO), ethyleenoxide (EO)
 3. ontvlambare zeer giftige gassen (F en T+): bv. arsine, fosfine

Giftige gassen

 1. gassen die alleen giftig (T) of schadelijk (Xn) zijn: bv. ammoniak
 2. gassen die alleen zeer giftig (T+) zijn: bv. fosgeen

Oxiderende gassen

 1. gassen die alleen oxiderend zijn (O): bv. zuurstof, lachgas
 2. gassen die ofwel zowel oxiderend als giftig zijn (O en T) ofwel zowel oxiderend en zeer giftig zijn (O en T+): bv. chloor, fluor, stikstofdioxide,..

Andere niet in sub 1° tot en met sub 3° bedoelde gassen

bv. argon, stikstof, helium, krypton, koolstofdioxide (CO²)

In een opslagplaats moet elke groep een aparte zone hebben, rekening houdend met de afstanden die tussen deze groepen gerespecteerd moeten worden.

Bekijk onze opslagkasten- en containers

Inrichting opslagplaatsen voor gasflessen

Gasflessendepot
Gasflessendepot
 • Je bent verplicht om in één opslagplaats gasflessen van verschillende gevarengroepen te verdelen in verschillende opslagzones. Enkel gassen uit dezelfde gevarengroep mogen in een zone samen staan.

 • Tussen die verschillende opslagzones moet je de minimumafstanden respecteren:
 • Bedraagt de minimumafstand tussen de groepen gassen nul? Dan mogen deze gassen in eenzelfde opslagzone samen staan.

 • Afbakening van de verschillende opslagzones gebeurt door: wanden, markeringen op de grond, kettingen of vaste afbakeningen op 1m hoogte.

 • Wil je de veiligheidsafstanden t.o.v. andere gebouwen/opslagplaatsen verminderen? Dan kan een gedeelte van de wanden als veiligheidsscherm dienen.

Opslagkast of -container nodig voor jouw gasflessen?

Laat je gegevens achter en krijg alle info die je nodig hebt.

Laurent 4

Meer advies gewenst?

Neem contact op met Laurent Lefebvre

Sales Engineer & Prevention Advisor level 2

Veelgestelde vragen: Gasflessenopslag richtlijnen

Moeten lege gasflessen in een opslagplaats?

Ja, lege gasflessen moeten ook binnen hun respectieve opslagzone worden opgeslagen op een hiervoor voorbehouden plaats die duidelijk is aangegeven.

Kan ik gasflessen gewoon onder een afdak zetten?

Nee, een opslagplaats moet afgesloten zijn voor onbevoegden. De gasflessen mogen enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel.

Waarop moet ik letten bij de aankoop van een open opslagplaats?
 • De bodem moet bestaan uit een weerstandbiedend en ondoordringbaar materiaal
 • De flessen moeten stabiel staan - bvb. betonnen sokkel of andere vlakke bodem.
 • De bodem mag niet lager liggen dan het aangrenzend terrein en er mogen geen openingen noch holten of geulen aanwezig zijn.
 • Het dak (indien aanwezig) moet uit onbrandbaar materiaal gemaakt zijn en mag hoe dan ook slechts voor max. 20 % uit doorschijnend en zelfdovend materiaal bestaan.
 • De wanden bestaan uit onbrandbaar materiaal.​​​​​​​
Mag ik gasleidingen voorzien tot in de opslagplaats?

Nee, in de opslagplaatsen is het verboden 'overtappingsactiviteiten' uit te voeren, anders wordt deze niet aanzien als opslagplaats.
Dus enkel passieve opslag wordt toegelaten.