Donatie van kunststof kastjes aan VOC Beernem

CGK Group kent een pak natuurliefhebbers. Toen een van onze collega's een verzwakt egeltje binnenbracht in het VOC Beernem, betekende dit de start van een fijne samenwerking. We doneerden 20 op maat gemaakte kastjes, vervaardigd uit hoogwaardig kunststofmateriaal.

Opvangcentrum"Met deze gift kunnen we de toekomstige nestjongen nog beter helpen en verzorgen. Vanwege ons team én de dieren een grote dankjewel!"

Jaarlijks vangt vogelopvangcentrum Beernem dan 4400 hulpbehoevende wilde dieren op met als doel ze terug vrij te laten in de natuur. Daarnaast geven ze jaarlijks enkele honderden gidsbeurten in de natuur aan zowel scholen als geïnteresseerde groepen.

Vorig jaar beleefde het vogelopvangcentrum opnieuw een pittig broedseizoen met heel wat nestjongen die ze mochten grootbrengen. Al deze jonge dieren moeten natuurlijk ergens gehuisvest worden tijdens hun tijdelijke verblijf in het VOC Beerneem.

Wij leverden 20 op maat gemaakte kastjes uit hoogwaardig kunststofmateriaal:

  • Ter vervanging van de bestaande broze kastjes die snel kapot gaan
  • De kastjes zijn makkelijk te reinigen waardoor het centrum zo hygiënisch mogelijk kan werken.
  • Onze stagiair-kunststoflassers krijgen de kans een product af te leveren dat effectief gebruikt wordt.
  • We recycleren het kunststofmateriaal dat we over hebben.