Warmwaterboiler

Boiler van 300 liter voor het leveren van warm water ten behoeve van bestaande of nieuwe nood- en oogdouches. Deze kan ook op afstand van de nooddouches worden geplaatst.

Warmwaterboiler voor nooddouche

Toon info
Boiler

Spoelen met warm water

Een nood- en oogdouche kan van levensbelang zijn als een calamiteit zich voordoet om letselschade te voorkomen of te beperken. Daarvoor dient de veiligheidsdouche goed zichtbaar te zijn, snel en veilig bereikbaar en ten alle tijden in goede staat.

Watertemperatuur heeft ook een invloed om letselschade te voorkomen of te beperken. Te koud water kan er voor zorgen dat het spoelen te vroeg wordt afgebroken. Daarnaast kan het langdurig spoelen (15 minuten) met koud water ook een koude shock veroorzaken, zeker in de winter als het leidingwater slechts 5 graden is. Te heet water vormt ook een risico voor letselschade. De gewenste watertemperatuur ligt tussen de 15 en 35 graden waarbij tussen 20 en 25 graden ideaal is. Daarbij is het van belang om legionellabesmetting te voorkomen middels technische en organisatorische maatregelen.

Wetgeving

De Europese norm EN15154 en de Amerikaanse Norm ANSI Z358.1 schrijven voor dat er 15 minuten gespoeld moet kunnen worden met water. Om dit te kunnen realiseren is ook de noodzaak van het gebruik van lauw water (15 – 37 graden) in deze normen opgenomen.

Nood- en oogdouches met warm water

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het realiseren van nood- en oogdouches met warm water. CGK Group kan hierbij helpen met advies waarbij onze kennis en ervaring leidt tot een passende investering in veiligheid.