veiligheidskast bij Wollux
Veiligheidskast bij Wollux

Om lekken of dampen van gevaarlijke en/of brandbare stoffen, en de grote risico's die ermee gepaard gaan, te vermijden, is het belangrijk deze altijd te stockeren in een daarvoor voorziene veiligheidskast. Onze veiligheidskasten voldoen aan alle eisen. Ze zijn conform Vlarem en uitgerust met alle nodige veiligheidsvoorzieningen en interne opvangbakken.

Ontdek ons uitgebreid gamma veiligheidskasten

Laurent 4

Advies op maat nodig?

Neem contact op met Laurent Lefebvre

Product Advisor België + Preventieadviseur NV2

Wollux 5

Waarom werken met veiligheidskasten?

Een veiligheidskast is perfect voor de opslag van gevaarlijke stoffen en chemicaliën. De kast vermindert de risico's van gevaarlijke stoffen en beschermt:

  • ... je werknemers bij hun dagelijkse taken. Dergelijke veiligheidskasten zorgen dat gevaarlijke vloeistoffen opgeslagen worden zodat de veiligheid en gezondheid (inademen dampen of in contact komen met lekken) van je werknemers gegarandeerd blijft.
  • ... het milieu: Deze kasten zijn voorzien van opvanglegborden en/of bakken waardoor de lekken steeds opgevangen worden, in plaats van meteen op de werkvloer te lekken of in de bodem te sijpelen.
  • ... gebouwen: Licht ontvlambare stoffen moeten brandwerend opgeslagen worden. De veiligheidskast voorkomt dan de creatie of verderzetting van brand binnen gebouwen.

Het komt er dus op aan om alle aanwezige producten correct op te slaan en veilig te transporteren en behandelen. Onze producten worden ontworpen en getest om kwaliteit en betrouwbaarheid te verzekeren en voldoen in alle opzichten aan de toepasselijke codes en reglementeringen.

Veiligheidskast bij Wollux

Op wat moet je letten als je een veiligheidskast kiest?

Een veiligheidskast is gebouwd uit materialen die bestand zijn tegen de producten die erin worden geplaatst. Hou er rekening mee dat je ervoor moet zorgen dat de kasten afgesloten zijn, zodat onbevoegden geen toegang hebben en er ook waarschuwingstekens op aangebracht moeten worden.

Veiligheidskast bij Sabca voor lithium batterijen

Types veiligheidskasten en hun kenmerken

Opslag van pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor water en moeten apart opgeslagen worden in de afgesloten originele verpakking. Die verpakkingen mogen niet in kartonnen dozen worden bewaard, maar in een veiligheidskast uit onbrandbaar materiaal. Het moet bovendien meteen duidelijk zijn dat het om een opslagplaats voor pesticiden gaat. Vergeet dus zeker niet volgende zin te vermelden: 'Pesticiden – verboden toegang voor onbevoegden'.

Opslag van zuren en logen

Zuren en logen moeten altijd apart worden opgeslagen, omdat deze onderling hevig reageren. Omdat schadelijke dampen kunnen vrijkomen, moeten ze in afzonderlijke, gescheiden afdelingen worden bewaard en moet er op de kast een ventilatiesysteem en permanente ontluchting worden aangesloten. De compartimenten moeten zo gemarkeerd zijn dat het samenvoegen van zuren en logen niet mogelijk is.

De veiligheidskasten voor zuren en logen moeten uitgerust zijn met roestvaste opvanglegborden of bodemopvangbakken. CGK kiest voor kunststof legborden/bakken.

Naar opvangcapaciteit van zuren en logen geldt hetzelfde als bij pesticides:

  • Bij een lekkage moet 10 % van de opgeslagen hoeveelheid, maar ten minste de inhoud van het grootste vat kunnen worden opgevangen.
  • Gaat het om een waterwingebied? Dan moet de volledige opgeslagen hoeveelheid kunnen worden opgevangen. Het is mogelijk dat je veiligheidskast hier een grotere opvangbak nodig heeft.

Opslag van ontvlambare stoffen

Een veiligheidskast voor brandbare stoffen moet zelfsluitende deuren hebben en voorzien zijn van luchttoevoer- en afvoeropeningen die automatisch sluiten bij een temperatuur van 70 °C. Kies geschikte bodemopvangbakken die vloeistofdicht blijven bij grote temperaturen. Deze moeten 25% van de totaal opgeslagen producten en minimaal het grootste recipient kunnen opvangen.

Hou er rekening mee dat per veiligheidskast max. 150 liter ontvlambare stoffen mogen worden opgeslagen en dat de kast min. 60 minuten brandvrij moet blijven.

Ventilator

Ventilatie op brandwerende kasten

Bij het opslaan van chemische stoffen in brandwerende kasten, kan het noodzakelijk zijn om een ventilatiesysteem te installeren wanneer natuurlijke luchtstroming ontbreekt of om de ATEX zones te verkleinen en bijgevolg risico's op brand en explosies uit te sluiten.

Controleer altijd of de chemische stoffen in geopende of verzegelde UN-gecertificeerde verpakkingen zijn opgeslagen en of er een koolstoffilter geïnstalleerd is. Het is cruciaal dat deze filters regelmatig worden gecontroleerd op hun functionaliteit.

In ruimtes waar natuurlijke luchtstroming ontbreekt, is het essentieel om een mechanisch afzuigsysteem te gebruiken. Deze systemen spelen een sleutelrol in het voorkomen van de accumulatie van gevaarlijke dampen, en helpen zo een veilige werkomgeving te handhaven. Dankzij een mechanisch afzuigsysteem in plaats van natuurlijke ventilatie, minimaliseer je de ATEX zone en bijgevolg de risico's op brand en explosies.

Download de pdf voor meer info of neem contact met ons op voor advies op maat.

Situaties brandwerende kasten ATEX & ventilatie

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste veiligheidskast(en)?

Laat je gegevens achter en krijg alle info die je nodig hebt.