Rioolafdichters en putafdichters

Bij een calamiteit is het mogelijk dat chemicaliën, vervuild water of bluswater via het riool en putten wegstroomt. Om de opvolgende milieuvervuiling tegen te gaan en de aanvullende reinigingskosten te voorkomen, zijn er verschillende oplossingen om riolen en putten te dichten.