Wat zijn vloeistofbarrières?

Simulatie van de werking van een vloeistofbarrière

Onze barrières zijn een vloeistofdicht systeem die het intern verkeer van personen en voertuigen niet storen. Automatische barrières sluiten wanneer er een lek of brand wordt gedetecteerd. Bij bluswerken verhinderen deze barrières dat verontreinigd bluswater of gevaarlijke producten in de riolering of in de onverharde bodem terechtkomen. Toepassingen van vloeistofbarrières zijn o.a.:

 • Opvang van bluswater
 • Inkuipen van gevaarlijke vloeistoffen in stockageruimtes (al dan niet met rekken) waar men chemische producten overtapt
 • Vloeistofcompartimentering van productieruimtes
 • Industriële bescherming tegen overstromingen voor bedrijven, opslagplaatsen, ondergrondse parkings
 • ...

CGK staat in voor de analyse, productie, levering, installatie en onderhoud van alle toepassingen voor bluswateropvang.

Het gebruik van manuele of automatische vloeistofbarrières (waterschotten/vloeistofdrempels) voor de opvang van lekken, verontreinigd bluswater of water van sprinklerinstallaties in bedrijfsgebouwen komt meer en meer voor. De barrières of waterschotten maken het mogelijk om reeds bestaande gebouwen die dienst doen als opslagruimte of productieruimte volgens de huidige milieunormen uit te rusten. Ook in de ontwerpfase van nieuwbouw wordt steeds meer rekening gehouden met vloeistofbarrières.

Hoe bluswater opvangen?

Bij industriële gebouwen kunnen de volgende vormen van bluswateropvang aanwezig zijn:

 • ondergronds bufferbekken,
 • schotten aan deuren en poorten die dicht gaan, ook wel vloeistofbarrières genoemd,
 • tijdelijke opslag in rioleringsstelsel mits gebruik van rioolafdichters,
 • hellingen in opslagplaatsen of loskaaien.

Al deze opvanginrichtingen moeten een  vloeistofdichte vloer  hebben.

Voordelen van vloeistofbarrières

 • Voorkomen bodemvervuiling en hoge kosten voor bodemsanering
 • Kunnen geïnstalleerd worden in bestaande als nieuwe gebouwen
 • Voorkomen schade aan omliggende ruimtes en installaties
 • Zijn te koppelen aan vastopgestelde brandbestrijdings en brandblussysteem (VBB)

Conform wetgeving en keuringen

Wereldwijd heeft CGK al duizenden barrières geïnstalleerd, allen gefabriceerd en goedgekeurd volgens de Duitse richtlijnen VdS n°G6080001. Onze barrières zijn conform CE et TÜV (DIN EN ISO 9001 nr. v/h certificaat 151009651) en de installatie gebeurt door techniekers die conform TÜV werken. Er is een FM keur op diverse types.

Meer tips & wetgeving vind je onderaan deze webpagina.

Types barrières

CGK Group: kwaliteit en service

 • Medewerkers met jarenlange ervaring
 • Installatie gebeurt door eigen techniekers
 • Geproduceerd met materialen en accessoires van hoge kwaliteit (Thomas GmbH)
 • De barrières worden op maat gemaakt naargelang de toepassing (binnen/buiten, specifieke chemische producten ...)
 • De dichtingen uit EPDM of VITON (optioneel)

Tips & wetgeving

Bluswateropvang en wetgeving VLAREM II (B) en PGS15 (NL)/PGS14 (NL)

De vloeistofbarrières van CGK zijn conform de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving. Om zoveel mogelijk potentieel vervuild bluswater op te vangen, moet er zoveel mogelijk bluswater verzameld worden op de site zelf. Onze vloeistofbarrières zijn het ideale middel om het vervuilde water in te kuipen. De vloeren en muren moeten uiteraard ook vloeistofdicht zijn.

Onze systemen zijn conform VLAREM II en PGS15/PGS14.

Wetgeving in Nederland

 • PGS 15:2016 en NFPA 30:2015 maken onderscheid tussen enerzijds product- en bluswateropvang en anderzijds voorzieningen die voorkomen dat brandende vloeistof uitstroomt naar aangrenzende opslagvakken.
 • In de PGS14 (2017) wordt een handreiking gedaan om de PGS15 verder uit te leggen.
 • Om te voorkomen dat vloeistoffen naar aangrenzende opslagvakken kunnen uitstromen, worden vloeistofbarrières (slagboom – of guillotineprincipe ) genoemd als oplossing.
 • Naast deze vloeistofbarrières, zijn er ook oplossingen om het riool te sluiten in geval van calamiteiten.

Berekenen van bluswateropvang

De hoogte van vloeistofbarrières is afhankelijk van de hoeveelheid bluswater dat je moet opvangen.