Algemeen goed gebruik van mijn (opslag)tank

Alles staat of valt met een correct gebruik van je (opslag)tank. Hanteer de correcte materialen, volg de juiste werkmethode en laat de tank op tijd onderhouden en keuren. Op deze pagina krijg je een kort overzicht van het tankonderhoud en de verplichte keuringen.

Onderhoud van mijn (opslag)tank

Installatie van 8 HDPE tanks bij Indaver
Installatie van 8 HDPE tanks bij Indaver
 • Controleer regelmatig de sensoren, zodat ze blijven werken.
 • Alleen gespecialiseerde firma’s voeren onderhouds- en herstellingswerken uit. Zij beschikken over vakkennis en de nodige certificaten.
 • Herstellingen gebeuren in samenspraak met bevoegde instanties en erkende keuringsorganismen.
 • Wil je werken aan de binnenkant van de tank? Laat de houder eerst verplicht reinigen door een gespecialiseerd bedrijf met de juiste certificaten. En voorzie een tankwacht, die buiten de tank blijft en actie onderneemt bij gevaar of ongevallen.
 • Extra tankaansluitingen met doorboring onder het vloeistofniveau? Die vereisen een opgefriste indienstnamekeuring (zie verder).
 • Een tankconstructie wordt altijd berekend volgens het producttype dat erinmoet. Wil je een ander product opslaan? Controleer of de constructie dit aankan. Is dit het geval? Laat een erkende instantie de productwissel uitvoeren.

Indienstnamekeuring

Voor je de tank mag gebruiken, moet je een indienstnamekeuring bestellen. Het keuringsorganisme zal de tank bij goedkeuring voorzien van een kleur. Die kleur wordt met een leesbaar label of in de buurt van de vulleiding bevestigd.

Het label toont volgende informatie:

 • Erkenningsnummer keuringsorganisme.
 • Keuringsjaar en –maand.
 • Volgende keuringsjaar en –maand.

Er zijn 3 kleuren:

 • Groene sticker: de houder (= tank) mag worden gevuld en gebruikt.
 • Oranje sticker: de houder is niet wettelijk, maar krijgt 6 maanden overgangsperiode. In die periode mag hij gevuld worden, maar moet hij een nieuwe controle ondergaan en worden alle opmerkingen opgelost.
 • Rode sticker: de (opslag)tank is niet wettelijk en mag niet gevuld worden. Je moet de installatie volgens de wetgeving aanpassen en moet bovendien binnen de 14 dagen de Vlaamse Milieumaatschappij op de hoogte brengen.

Opslagtanks zonder label (laten) vullen is verboden. De keuring controleert meerdere zaken:

 • Aanwezigheid conformiteitsattest met prototypenummer.
 • Milieuvergunning voor de vloeistof en het volume.
 • Bouwvergunning indien noodzakelijk.

Verplicht beperkt onderzoek: minstens elke 3 jaar

Elke tank moet minstens elke 3 jaar beperkt onderzocht worden
Elke tank moet minstens elke 3 jaar beperkt onderzocht worden

Minstens elke 3 jaar laat je de installatie beperkt onderzoeken door een erkend keuringsorganisme. Dit omvat:

 • Inzage in het vorige rapport of attest.
 • Controle op de goede werking van de sensoren.
 • Onderzoek naar verontreiniging aan de oppervlakte buiten de houder.
 • Onderzoek naar de algemene staat van de installatie:
  • Opsporen van lekken en lekaanwijzingen.
  • Onderzoek van de staat van het materiaal en de lassen.
  • Onderzoek naar de staat van toebehoren zoals afsluiters en meettoestellen.
  • Onderzoek van alarmtoestellen.
  • Onderzoek van de buitenbekleding zoals isolatie en schildering.
  • Onderzoek van de fundering voor de stabiliteit en afwatering.
  • Onderzoek van de inkuiping voor de stabiliteit en afwatering.
  • Onderzoek van de inkuiping qua inhoud, dichtheid, verontreiniging.
  • Onderzoek van de leidingen en toebehoren van de inkuiping.
  • Controle van de doeltreffendheid van de damprecuperatie.

Checklist tankinstallaties

Bereid je extra goed voor op het onderzoek van je tank met de CGK checklist voor tankinstallaties.

Download hier de checklist

Algemeen onderzoek: minstens elke 20 jaar

Minstens elke 20 jaar moet je de installatie grondig laten controleren. De exacte termijn hangt af van de berekende levensduur van de tank. Ook de tank aan de binnenkant moet worden gereinigd. Dit algemeen onderzoek heeft verschillende fases:

 • Beperkt onderzoek, identiek als de driejaarlijkse keuring.
 • Onderzoek van de staat van de binnenwand.
 • Drukproef op de eventuele verwarmingspijpen.

Voor verticale tanks splitst het onderzoek zich op in deze controles:

 • Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren zoals afsluiters, verwarmingsspiralen, dak- en bodemwateraflaten en afdichtingen van de vlottende daken.
 • Onderzoek van de bodemplaten, bedoeld om in- en uitwendige corrosie op te sporen.
 • Onderzoek naar bodemvervorming en eventuele profielopmeting.