Pinces et câbles de mise à la terre

Wanneer er in het bedrijf gewerkt wordt met licht ontvlambare vloeistoffen, adviseren we steeds om het vat te aarden*. Bij het overhevelen van (chemische/ontvlambare) vloeistoffen kan bij de kleinste vonk immers statische elektriciteit ontstaan. Zorg er ook steeds voor dat het recipiënt gekoppeld wordt aan het vat, zodat het ook geaard is bij het afvullen.